پری هیتـر

توضیحات

اخيرا ما سيستم نوينی از برش دما را در شوك حرارتی Hot Break جهت پروسه خنثی سازی آنزيمي و نيز برای به دست آوردن قوام مناسب بر روی ميوه جات متنوع آزمايش نموده ايم.

 تكنولوژی دستگاه بر اساس خورد شدن حين گرم شدن در كوتاهترين زمان برای رسيدن محصول به دمای مورد نظر طراحی گرديده است كه اين امر به مشتريان ما اجازه مي دهد تا به راحتی به كيفيت بالای محصول و قوام دلخواه دست يابند.

     

ماشین های مرتبط

سوالات و درخواست استعلام