جدیدترین صافی توربو محصول 2017

توضیحات

جدیدترین صافی توربو طراحی و ساخته شده توسط ماشین سازی نامجو در سال 2017

رعایت سادگی در طراحی، مهندسی دقیق و انتخاب نوع روتور از جمله عواملی است که باعث می شوند دستگاه عصاره گیر توربو در عمل بدون توقف و به صورت مداوم کار کند.

نوع فرم و زاویه پره های روتور به صورتی طراحی گردیده است که توزیع محصول به طور یکنواخت انجام گرفته و محصول در نقطه ای از یک دایره که خود داخل دایره دیگری می چرخد قرار گیرد و این امر باعث چرخش محصول با سرعت زیاد و نهایتا انفجار آن شده و خیلی سریع بخش های مایع و گوشتی آن از پوست و بذرش آزاد می گردد.

ماشین های مرتبط

سوالات و درخواست استعلام